Hoang Nham HotelLoading...

Phòng và Giá

Phòng Presidential Suite
Room Size:160 m2
Bed:1 giường đôi lớn
Occupancy:2 người lớn
Rate from:40,000,000 VND
Xem chi tiết
Phòng Royal Suite
Room Size:70 m²
Bed:1 giường đôi lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:4,000,000 VND
Xem chi tiết
Phòng Deluxe Family
Room Size:36 m²
Bed:2 giường đơn và 1 giường đôi
Occupancy:3 người lớn
Rate from: 2,400,000 VND
Xem chi tiết
Phòng Executive Suite
Room Size:54 m²
Bed: 1 giường đôi
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:2,400,000 VND
Xem chi tiết
Phòng Deluxe King
Room Size:36 m²
Bed:1 giường đôi lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:1,600,000 VND
Xem chi tiết
Phòng Deluxe Twin
Room Size:36 m²
Bed:2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:1,600,000 VND
Xem chi tiết